Regressietherapie

Regressie betekent letterlijk ‘terugkeer naar een vroeger stadium’. In regressie gaan wij terug in de tijd naar de oorsprong van jouw probleem. Veel problemen die jij doet, vinden hun oorsprong in een eerder moment in je leven. Op dat specifieke moment had dit gedrag nut. Bijvoorbeeld door te schreeuwen kreeg jij aandacht van jouw opvoeders. Hedendaags heeft deze strategie geen functie meer. Sterker nog, je partner vindt het zeer vervelend als je weer eens begint te brullen om niets. Door op zoek te gaan naar dat eerste moment kunnen wij de verandering inzetten.

Zie het als dat je wordt geboren met een leeg tuintje. In dit tuintje worden tijdens het opgroeien allerlei zaadjes gepland, waar dan later mooie bloemen uit groeien. Het is onvermijdelijk dat er in de loop van tijd, hier en daar ook wat onkruid zal groeien. Ik ga jou helpen dit onkruid er met wortel en al uit te trekken, te ontdoen van alle aarde en vervolgens terug te gooien zodat het als compost kan dienen voor heel veel meer mooie bloemen.

Regressie is een zeer krachtige methode die ik vaak gebruik voor het oplossen van allerlei problemen. Overigens kunnen herinneringen waar wij op uitkomen, ook een fantasie of een mix van werkelijkheid en fantasie zijn. Dit maakt voor het proces niets uit.

Baby